1. den Příjezd do Bradavic

Odpoledne: vybalování, seznamování s ostatními studenty
Večer: rozdělení do kolejí, promluva Moudrého klobouku